ЗА НАС

История на фирмата

       През 2003 год. “ПИ ЕС ТИ ГРУП” ООД, е регистрирана по ф.д. 10061/2003 год. на СГС, булстат 131144107, дан.№1220176041. До 2008 г. " ПИ ЕС ТИ ГРУП " ООД е член на Българската строителна камара, а от м. 01.2008 г. - на Камарата на строителите в България

       Фирмата се занимава основно с извършване на строителни и ремонтни дейности на жилищно, търговско-административно, обществено строителство, изпълнявайки обектите с високо качество и коректност. 
        За успешното й развитие са използвани знанията и възможностите на собствениците и колектив от високо квалифицирани специалисти в проектиране, узаконяване и изграждане на сгради и съоръжения.  За времето от създаването си, до настоящия момент е построила жилищни сгради, хотели и административни сгради, като всички са въведени в експлоатация и е получила отлични отзиви. Сигурността, доверието, професионализмът са сред основните критерии, които се стремим да покрием в отношенията си с клиентите. Използване на новите технологии, съчетани с натрупания опит, прилагане на най-високи стандарти, заедно с установените традиции са пътя, по който достигаме до качеството - основния принцип в дейността ни. Фирмата разполага с кофражи, скелета, транспорт и необходимата механизация за цялостна реализация на строителния обект.